Publicación de la categoría: Productes bancaris

PRODUCTES BANCARIS XIII. Banca minorista, una aproximació.

Per banca minorista s’entén el conjunt de les operacions bancàries que les entitats ofereixen al públic en general en les seves sucursals. Les operacions bancàries són molt diverses, però encara avui dia es… Sigue leyendo

PRODUCTES BANCARIS XII. Talonaris de xecs i talonaris de pagarés.

Els xecs i els pagarés són documents canviaris extensament utilitzats. Els dos constitueixen ordres de pagament i són molt importants en moltes transaccions econòmiques. Es podria dir que a Espanya són majoritàriament utilitzats… Sigue leyendo

Productes bancaris XI. Compte corrent vs compte d’estalvi.

Són productes bancaris usats de manera massiva, segurament ningú o gairebé ningú no té un compte bancari. Ara bé, els dos principals tipus de comptes bancaris “a la vista” són els comptes corrents… Sigue leyendo

Productes bancaris X. Consells davant l’endeutament.

A causa de la llarga crisi, a l’augment de l’atur i a les baixades en els ingressos de moltes famílies s’ha incrementat el fenomen de la morositat bancària. Partíem d’una època de bonança… Sigue leyendo

Productes bancaris IX. Targetes de crédit

Es tracta d’instruments de pagament i crèdit universalment acceptats i usats diàriament per milers de milions de persones, tothom usa o ha usat una d’elles en algun moment i es podria dir que,… Sigue leyendo

Productes bancaris VIII. Tipus nominal i tipus TAE

Qualsevol usuari d’un producte bancari tal com un dipòsit a termini fix o un préstec ha vist alguna vegada les sigles T.A.E. o el concepte de tipus d’interès nominal, entre molts altres; però… Sigue leyendo

Productes bancaris VII. Documents canviaris.

Es tracten de títols-valoris recollits en la Llei Cambiària i del xec de 1986 i àmpliament utilitzats en la pràctica habitual. En aquest post, setè de la sèrie dedicada als Productes Bancaris i… Sigue leyendo

Productes bancaris V. On poso jo ara el meu diner?

Durant l’any 2013 s’ha viscut una situació en la qual les entitats bancàries han anat reduint gradualment els tipus d’interès dels dipòsits i imposicions a termini fix que anaven oferint en anys anteriors.… Sigue leyendo

Productes bancaris IV. IRPH vs. Euríbor

Versión en castellano. Durant novembre de 2013 varem assistir a la fi d’alguns dels índexs de referència usats en la revisió de moltíssimes hipoteques a tipus variable, això és,  l’IRPH Bancs, l’IRPH Caixes… Sigue leyendo

Productes bancaris III. Signatura indistinta vs. signatura conjunta.

(Para leer la versión en castellano de este artículo, por favor, clicar aquí.) Com a continuació dels altres dos articles anteriors que versaven sobre els productes bancaris (Productes bancaris I i Productes bancaris… Sigue leyendo