Benvinguts! / Bienvenidos!

En totes les èpoques passen coses dignes de ser explicades o opinades, però és en èpoques de crisi quan més es pot opinar i explicar, doncs una característica d’aquestes  és precisament que succeeixen canvis no només cojunturals sinó també estructurals.

És per això que he iniciat aquest bloc, per un costat vull donar a conèixer opinions diverses sobre l’actualitat sense més ànim que el d’iniciar un debat constructiu. Per l’altre, aprofitar el meu bagatge professional i acadèmic per tal de poder transmetre una visió el més acurada que pugui sobre temes econòmics i financers; escriuré en la meva llengua materna, el català, i també  en castellà; per això, he fet dues versions de varis articles i els he agrupat als menús segons l’idioma en què estan escrits.

Aquest bloc està estructurat en dues àries temàtiques, cliqueu a cadascuna d’elles per accedir-hi:

ARTICLES SOBRE ECONOMIA I FINANCES: En aquesta pretenc cubrir dos objectius; el primer és donar la meva opinió sobre les novetats i notícies que es van produïnt i que no són poques; en el segon intentaré anar explicant de manera planera i el més sintèticament possible les diverses facetes i conceptes dels productes bancaris i financers.

ARTICLES D’OPINIÓ: Opinions diverses sobre molts temes d’actualitat. Aquest grup té, amés, dos subgrups, depenent del mitjà escrit o digital on l’article d’opinió hagi sigut publicat. També adjunto els enllaços a cada publicació.
Espero que sigui del vostre agrat, qualsevol aportació serà benvinguda. Fins aviat!

Jordi Mulé

Menció a “la Vanguardia” d’aquest bloc el dia 16-12-2013 en aquest link.

—————————————————————————————————————————————————–

En todas las épocas pasan cosas dignas de ser explicadas u opinadas, pero es en épocas de crisis cuando más se puede opinar y explicar, ya que una característica de éstas es precisamente que suceden cambios no sólo coyunturales sino también estructurales.

Es por ello que he iniciado este blog, por un lado quiero dar a conocer opiniones diversas sobre la actualidad sin más ánimo que el de iniciar un debate constructivo. Por el otro, aprovechar mi experiencia profesional y académica para poder transmitir una visión lo más acertada posible sobre temas económicos y financieros. Escribo en mi lengua materna, el catalán, y también (cómo no) en castellano. Para ello, he hecho dos versiones de varios artículos y los he agrupado en los menús según en qué idioma esté escrito.

Este blog está estructurado en dos áreas temáticas, haced click en cada una de ellas para acceder a su contenido:

ARTICULOS SOBRE ECONOMIA Y FINANZAS: En ésta pretendo cubrir dos objetivos; el primero es dar mi opinión sobre las novedades y noticias económicas que se van produciendo, y que no son pocas; en el segundo intentaré explicar de manera sencilla y sintética las diversas facetas y conceptos de los productos bancarios i financieros.

ARTICULOS DE OPINIÓN: Opiniones diversas sobre multitud de temas de actualidad. Este grupo tiene además dos subgrupos, dependiendo del medio digital o escrito donde el artículo de opinión haya sido publicado y cuyo enlace se adjunta.

Espero que os guste, cualquier aportación será bienvenida. Hasta pronto!

Jordi Mulé.

Mención en “la Vanguardia” de este blog  el día 16-12-2013 en este link.

Anuncios